Ανάλογα με το πώς έχετε ρυθμίσει την εκκίνηση του προϊόντος (δείτε Εκκίνηση – είναι προεπιλεγμένη η μη αυτόματη εκκίνηση) το Vodafone Mobile Connect Lite εκκινείται αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows ή όταν ο χρήστης εκκινήσει μη αυτόματα την εφαρμογή είτε από το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας είτε από το μενού του προγράμματος.

Αν η εφαρμογή ήδη εκτελείται– αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε αν υπάρχει το εικονίδιο της Vodafone στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows.

Για να το επιβεβαιώσετε, περάστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο και θα εμφανιστεί το όνομά του.

VMC Lite  img2 Εκκίνηση του Vodafone Mobile Connect Lite

Το εικονίδιο Systray θα εμφανίσει ένα πράσινο σύμβολο επιλογής που υποδηλώνει ότι είναι συνδεδεμένο με ένα τηλέφωνο ή κάποιο συνδεδεμένο μόντεμ. Σε ορισμένες συσκευές (με μία μόνο “θύρα com”), το πράσινο σύμβολο επιλογής παύει να εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια σύνδεση δικτύου. Σε άλλες συσκευές (με “διπλές θύρες com”) το πράσινο σύμβολο επιλογής εμφανίζεται ακόμη και όταν πραγματοποιείται μια σύνδεση δικτύου.

Αν η εφαρμογή δεν είναι ορατή, περάστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο, κάντε δεξί κλικ και θα εμφανιστεί ένα μενού.

Αν επιλέξετε Άνοιγμα εφαρμογής, θα εμφανιστεί η εφαρμογή.

Εκκίνηση του Vodafone Mobile Connect Lite