Για να ενισχύσετε την ασφάλεια μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό PIN στο τηλέφωνό σας. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εισάγετε το PIN στο τηλέφωνο αυτόματα.

Εισαγωγή PIN