Επιστρέψτε στη βασική οθόνη, αν δεν βρίσκεστε ήδη εκεί, και επιλέξτε το κουμπί Αποσύνδεση της τρέχουσας σύνδεσης.

Αποσύνδεση