Αυτή η ενότητα περιγράφει τη βασική λειτουργία του Vodafone Mobile Connect Lite.

Χρήση του Vodafone Mobile Connect Lite