Το “Vodafone Mobile Connect Lite” είναι μια ελαφριά εφαρμογή διαχείρισης σύνδεσης για συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, μόντεμ συνδεδεμένα με USB και Blackberry.

Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:

· Απλή διαχείριση συνδεσιμότητας δεδομένων για μια ευρεία ποικιλία τηλεφώνων και άλλων εξωτερικά συνδεόμενων συσκευών μόντεμ.
· Υποστήριξη ακουστικών και συσκευών μόντεμ συμβατών με τα πρότυπα GSM AT+
· Υποστήριξη μη πρότυπων συσκευών, π.χ. Blackberry RIM
· Άμεση εκτέλεση από ορισμένες συσκευές, π.χ. μόντεμ USB με ενσωματωμένη μνήμη flash, όπως ορισμένες παραλλαγές του Huawei E-220 για την παροχή συνδεσιμότητας δεδομένων 3G και HSDPA(3G+)
· Ευκολία κατά την προσθήκη νέων συσκευών, χωρίς αλλαγή ή ανακατασκευή στην εφαρμογή
· Μικρό σε μέγεθος
· Άμεση τοποθέτηση και λειτουργία (Plug & Play)
· Πλήρης πολύγλωσση υποστήριξη– ευκολία υποστηριζόμενων πρόσθετων γλωσσών
· Ενσωματωμένος έλεγχος αναβαθμίσεων

Σύνοψη