Η εφαρμογή συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του Vodafone Mobile Connect Lite.  Αυτές οι πληροφορίες είναι αυστηρά ανώνυμες και μας βοηθούν στην αξιολόγηση του προϊόντος.

Αποδεχόμενοι το Συμφωνητικό Αδείας Τελικού Χρήστη έχετε συμφωνήσει με αυτήν την ενέργεια.

Συλλογή στατιστικών