Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει το APN που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.

Παρακάτω αναφέρονται 3 διαφορετικές περιπτώσεις.

1. Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μια αυτόματη σύνδεση χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο APN για το συγκεκριμένο τοπικό δίκτυο. Αυτό προϋποθέτει ότι η συσκευή παρουσιάζει σωστά το τοπικό δίκτυό της.
2. Στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης βλέπει μια λίστα με παρόχους, από τους οποίους μπορεί να επιλέξει έναν, όταν ο ίδιος πραγματοποιεί τη σύνδεση ή όταν η σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα.
3. Στην τρίτη περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες ρυθμίσεις APN. Δεν γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών.

Ο χρήστης επιλέγει την κατάλληλη περίπτωση και παρέχει πληροφορίες, όπως απαιτείται.

Ρυθμίσεις APN