Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη χρήση ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

 

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τις διάφορες επιλογές στην παρούσα ενότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας για σύνδεση με κάποιο εταιρικό δίκτυο.

Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας