Σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε η σύνδεση να πραγματοποιείται μόνο με 2G, μόνο με 3G ή προτιμώμενο 3G. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι χρήσιμες κατά την περιαγωγή ή σε περιοχές οριακού σήματος. Ορισμένες συσκευές συνδέονται με την πιο γρήγορη διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης

Προτιμήσεις δικτύου