Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει τον τρόπο εκκίνησης της εφαρμογής.  Μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής: να γίνεται εκκίνηση αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows ή να γίνεται εκκίνηση μη αυτόματα, πράγμα που απαιτεί από το χρήστη να εκκινήσει την εφαρμογή από κάποιο μενού ή από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.

Εκκίνηση