Αυτή η προβολή εμφανίζει τις επί του παρόντος διαθέσιμες συνδεδεμένες συσκευές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χρήστης θα έχει μόνο μία συσκευή συνδεδεμένη. Ωστόσο, αν συνδεθούν πολλές συσκευές, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτήν τη συσκευή ως ενεργή ή/και ως προεπιλεγμένη.

Διαχείριση συσκευών