Αυτή η προβολή εμφανίζει τα διαφορετικά είδη σύνδεσης που είναι εφικτά.

· Αυτόματη σύνδεση: Η εφαρμογή συνδέεται αυτόματα με το δίκτυο, μόλις αυτό ανιχνευθεί. Αυτό μπορεί να γίνει μετά την εκκίνηση του υπολογιστή, ή όταν συνδεθεί μια κινητή συσκευή.
· Υπενθύμιση σύνδεσης: Εμφανίζει μια υπενθύμιση για σύνδεση σε ένα ανιχνευμένο δίκτυο ή για άνοιγμα της βασικής οθόνης της εφαρμογής.
· Μη αυτόματη σύνδεση: Μόλις ανιχνευθεί ένα δίκτυο, η οθόνη ειδοποίησης επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει τη βασική οθόνη της εφαρμογής.

Διαχείριση συνδέσεων