Αυτή η επιλογή παρουσιάζει στο χρήστη μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες από τις οποίες μπορεί να επιλέξει αυτήν που επιθυμεί. Εξ ορισμού, είναι επιλεγμένη για τον Η/Υ η γλώσσα των “τρεχουσών τοπικών ρυθμίσεων”. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες γλώσσες, τα Windows ίσως εγκαταστήσουν πρόσθετα πακέτα γλωσσών.

Γλώσσα