Το μενού ρυθμίσεων επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του λογισμικού.

Ρυθμίσεις