Αυτή η προβολή εμφανίζει τη χρήση δεδομένων βάσει όγκου (Mb) και βάσει χρόνου (ώρες) για τον τρέχοντα και τον περασμένο μήνα.

Τα δεδομένα κλιμακώνονται βάσει των “Ρυθμίσεων χρήσης”.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση που εμφανίζεται δεν περιλαμβάνει την ανεξάρτητη χρήση που κάνει ο υπάρχων Η/Υ στο τηλέφωνο ή στη συσκευή.  Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τις συνδέσεις δεδομένων που γίνονται από το τηλέφωνο για εφαρμογές που περιέχει ο Η/Υ ή συνδέσεις που γίνονται σε άλλο Η/Υ.  Κατά συνέπεια, ίσως να μην παρουσιάζει με ακρίβεια τη συνολική χρήση που αναγράφεται στο λογαριασμό των χρηστών και που σχετίζεται με την τιμολόγησή τους.

Χρήση