Αυτή είναι η προβολή που παρουσιάζεται στην εκκίνηση.  Παρέχει τα εξής:

1. Μια ένδειξη για την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης
2. Έλεγχο σύνδεσης ή αποσύνδεσης
3. Πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε τρέχουσα σύνδεση

Βασική