Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει από τις διαθέσιμες και επιτρεπόμενες συνδέσεις κινητού δικτύου. Για παράδειγμα, ο χρήστης ίσως επιλέξει να συνδεθεί με τη Vodafone, είτε μέσω σύνδεσης 2G είτε μέσω σύνδεσης 3G.

Όταν επιλεχθεί, γίνεται μια αναζήτηση των τρέχοντων ανιχνεύσιμων δικτύων– αυτό ίσως διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Ο χρήστης βλέπει το όνομα του παρόχου, τον τύπο της διαθέσιμης σύνδεσης, την ισχύ του σήματος και την κατάσταση (δηλ. διαθέσιμο, υπάρχον, δεν επιτρέπεται), απ’ όπου μπορεί να επιλέξει ένα δίκτυο και να χρησιμοποιήσει το κουμπί “σύνδεση”– όταν η κατάσταση μεταβεί στην ένδειξη “υπάρχον”.

Επιλογή ζώνης