Το μενού αυτό σας παρέχει την επιλογή να αλλάξετε το PIN στη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του PIN 1 ή του PIN 2. Πρώτα πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια να εισάγετε δύο φορές τον νέο κωδικό PIN.

Αλλαγή PIN