Επιλέξτε αυτήν την καταχώρηση μενού αν θέλετε να ζητείται πάντοτε ο κωδικός PIN πριν από την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης. Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, το Vodafone Mobile Connect Lite θα σας ζητά επίσης τον κωδικό PIN.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλαίσιο ελέγχου ‘Αποθήκευση PIN’

Αίτημα PIN