Το μενού εργαλεία παρέχει εργαλεία για τη ρύθμιση παραμέτρων.

Εργαλεία