Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή, τις ρυθμίσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του συστήματος.

Διαγνωστικά