Για να εξέλθετε από την εφαρμογή– η εφαρμογή Systray θα παραμείνει ενεργή.

Έξοδος