Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο του μενού που περιέχει το προϊόν.

Η εφαρμογή διαθέτει τα ακόλουθα βασικά παρελκόμενα:

· Μια γραμμή τίτλων– το όνομα του προγράμματος είναι “Vodafone Mobile Connect Lite”.
· Μια γραμμή μενού, η οποία παρέχει στους χρήστες επιλογές ελέγχου και διαχείρισης της συνδεσιμότητας
· Μια πλαϊνή γραμμή, η οποία παρέχει έλεγχο της τρέχουσας προβολής που εμφανίζεται στα δεξιά της.
· Την τρέχουσα προβολή, η οποία παρέχει έλεγχο και πληροφορίες ευαίσθητου περιεχομένου.

Θα περιγραφεί κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία.

Η γραμμή μενού εμφανίζεται πάντα και παρέχει στο χρήστη τις ακόλουθες επιλογές, κάθε μία από τις οποίες θα περιγραφεί λεπτομερώς παρακάτω:

· Αρχείο
o Vodafone SMS
o Έξοδος
· Προβολή
o Βασική
o Χρήση
o Διαχείριση συσκευών
· Ρυθμίσεις
o Γλώσσα
o Εκκίνηση
o Ρυθμίσεις APN
o Ρυθμίσεις χρήσης
o Διαχείριση συνδέσεων
o Διαχείριση συσκευών
o Συλλογή στατιστικών
o Προτιμήσεις δικτύου
o Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
· Εργαλεία
o Επιλογή ζώνης
o Αλλαγή PIN
o Αίτημα PIN
· Βοήθεια
o Διαγνωστικά
o Περιεχόμενα βοήθειας
o Σχετικά με

Στοιχεία μενού εφαρμογής VODAFONE MOBILE CONNECT Lite