Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί ώστε να υποστηρίζει τις παρακάτω συσκευές:

· Blackberry RIM 8707
· Μόντεμ USB Huawei E220 HSDPA
· Μόντεμ USB Huawei E270 HSUPA/HSDPA
· Μόντεμ USB Huawei E272 HSPA
· Κάρτα δεδομένων Huawei E660A
· Κάρτα δεδομένων Express Huawei E800 HSDPA
· Κάρτα δεδομένων Express Huawei E870 HSUPA
· Samsung SGH-ZV50
· Samsung SGH-Z560V

 

Το προϊόν ενδέχεται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές, ωστόσο:

1. Ο χρήστης ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσει τους κατάλληλους οδηγούς
2. Δεν παρέχεται υποστήριξη από τη Vodafone

Υποστηριζόμενες χειροσυσκευές