Αυτό το προϊόν απαιτεί να υπάρχει εγκατεστημένο το παρακάτω λογισμικό:

· Η/Υ με Windows XP SP2, Vista 32 bit ή 64 bit
· Μια υποστηριζόμενη συσκευή μόντεμ– ακουστικά, PDA, ή μόντεμ USB
· Καλώδιο δεδομένων USB για σύνδεση Η/Υ και τηλεφώνου
· Για την υποστήριξη μιας συσκευής Blackberry απαιτείται εγκατάσταση του Blackberry Desktop Suite v4.1 ή v4.2

Προϋποθέσεις