Το μενού “Σχετικά με” που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλων περιγράφει την έκδοση του λογισμικού και πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα.

Σχετικά με