Αν η εφαρμογή εκτελείται ήδη, θα τη μεγιστοποιήσει φέρνοντάς την στο προσκήνιο. Αν όχι, θα εκτελέσει την εφαρμογή.

Άνοιγμα εφαρμογής