Αυτό το στοιχείο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκκινήσει το Vodafone Mobile Connect Lite. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, το πρόγραμμα θα ανοίξει αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows. Αν δεν ανοίξει, δηλαδή, όταν έχει ρυθμιστεί στη μη αυτόματη εκκίνηση ή όταν η εφαρμογή είχε κλείσει πριν, ο χρήστης που επιθυμεί επανεκκίνηση, μπορεί να επιλέξει αυτό το στοιχείο.

Μόνο ένα αντίγραφο της εφαρμογής μπορεί να εκτελείται κάθε φορά.

Vodafone Mobile Connect Lite