Κατά την εγκατάσταση δημιουργείται ένα μενού προγράμματος. Τα προγράμματα συνήθως τοποθετούνται στο φάκελο προγραμμάτων “Vodafone\Vodafone Mobile Connect Lite”.

Υπάρχουν τρία στοιχεία μενού τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα θέματα.

Μενού εγκατεστημένων προγραμμάτων