Το Vodafone Mobile Connect Lite αποτελείται από δύο παρελκόμενα.  Πρώτον, υπάρχει το βασικό παράθυρο της εφαρμογής. Αυτή είναι η πρωταρχική διεπαφή για το χρήστη.

Εκτός αυτού, υπάρχει ένα παρελκόμενο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows (“Systray”), στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας και επισημαίνεται με ένα εικονίδιο της Vodafone, όπως φαίνεται παρακάτω.

VMC Lite  img1 Ρύθμιση

Η εφαρμογή “Systray” αποτελεί τα θεμέλια του προϊόντος και υποστηρίζει τη λειτουργία του. Η λειτουργία του προϊόντος εξαρτάται από αυτό το παρελκόμενο, όμως το αντίθετο δεν ισχύει.  Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία των μεμονωμένων παρελκομένων θα βρείτε σε επόμενη ενότητα του παρόντος εγγράφου βοήθειας.

Ρύθμιση