Η ρύθμιση παραμέτρων του προϊόντος αποτελείται από τα παρακάτω βήματα και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με κάθε λειτουργία θα περιγραφούν σε επόμενες ενότητες:

1. Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ
2. Επιλέξτε τη συσκευή από τη “Διαχείριση συσκευών”
3. Επιλέξτε “Σύνδεση” στη βασική οθόνη

Αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα βήματα. Ίσως προκύψουν περισσότερα βήματα είτε επειδή πρέπει να επιλεχθούν πρόσθετες επιλογές, όπως η ρύθμιση δικτύου, είτε επειδή απαιτούνται περισσότερες επιλογές για την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης συσκευής.

Ρύθμιση παραμέτρων προϊόντος