Αν αποτύχουν τα πρώτα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα από την οποία κατεβάσατε το λογισμικό ή επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Οι ενότητες με τις Συνήθεις Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα υποστήριξης θα σας δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με άγνωστα θέματα και βοήθεια.

Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών δίνοντάς τους λεπτομέρειες για το πρόβλημα. Ιδανικά, πρέπει να έχετε μπροστά σας τον Η/Υ και τη συσκευή σύνδεσης δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες να είναι άμεσα προσπελάσιμες. Θα βοηθούσε εάν μπορούσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα, το τηλέφωνο και τη ρύθμιση των παραμέτρων σας.

Παρακαλούμε δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

· Πληροφορίες συστήματος (περιβάλλον Η/Υ)
· Κατασκευαστής και μοντέλο τηλεφώνου
· Λεπτομέρειες για άλλο λογισμικό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σύστημα
· Τρέχουσα θέση στη διαδικασία
· Τυχόν μηνύματα σφάλματος που λάβατε
· Άλλες παρατηρήσεις που ίσως είναι χρήσιμες για μας
· Μην ξεχάσετε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Χρήση βοήθειας