Αν το τηλέφωνο λειτουργούσε καλά και ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί χωρίς να προκύψει μήνυμα σφάλματος, θα πρέπει να ελέγξετε τα εξής:

· Ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Αν δεν είναι συνδεδεμένη, συνδέστε την ξανά με το τηλέφωνο και πηγαίνετε στη Διαχείριση συσκευών για να ελέγξετε αν βρίσκεται η συσκευή εκεί και αν έχει επιλεχθεί. Σε περίπτωση που πρόκειται για Blackberry RIM μπορεί να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου κωδικού, εφόσον έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας– αυτό θα εμφανιστεί ως αναδυόμενο πλαίσιο. Αν δεν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, ο Η/Υ δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.
· Ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Σε ορισμένες προγενέστερες συσκευές προέκυψαν σφάλματα τα οποία απαιτούσαν την επανεκκίνηση της συσκευής, με την αφαίρεση της μπαταρίας.
· Ότι η συσκευή έχει μια ενεργή κάρτα SIM με αντίστοιχη τιμολόγηση δεδομένων.
· Ότι υπάρχει δίκτυο. Στο τηλέφωνο, κοιτάξτε την οθόνη του για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει δίκτυο. Για συσκευές χωρίς οθόνη, ελέγξτε το μενού Tools | Select Band (Εργαλεία | Επιλογή ζώνης) για την παρουσία κατάλληλων δικτύων.

Αν αποτύχουν αυτές οι προσπάθειες, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το Vodafone Mobile Connect Lite.

Η τρέχουσα διαμόρφωση λειτούργησε καλά