Αν η τρέχουσα ρύθμισή σας λειτουργεί σωστά, τότε αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται άμεσα με τη ρύθμιση παραμέτρων.

Αν ποτέ δεν λειτούργησε, τότε πρέπει να ελέγξετε τα εξής:

· Ότι υποστηρίζεται η συσκευή σας– αν δεν υποστηρίζεται η συσκευή σας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει. Ωστόσο, αν λάβετε το μήνυμα “Unexpected reply from phone!” (Αναπάντεχη απάντηση από το τηλέφωνο!) αυτό θα σημαίνει ότι το τηλέφωνο δεν είναι συμβατό.
· Ότι έχουν εγκατασταθεί οι οδηγοί USB για το τηλέφωνο.  Για τα υποστηριζόμενα τηλέφωνα αυτοί θα πρέπει να εγκατασταθούν αυτόματα ως μέρος της εγκατάστασης.  Για τα τηλέφωνα που δεν υποστηρίζονται, απαιτούνται οι κατάλληλοι οδηγοί.
· Ότι η σύνδεση μεταξύ του Η/Υ και του τηλεφώνου είναι ασφαλής– τα βύσματα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους.
· Ότι δεν έχετε ανοιχτή κάποια άλλη εφαρμογή διαχείρισης τηλεφώνου– η οποία ίσως εμποδίζει το Vodafone Mobile Connect Lite να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας και άρα να λειτουργήσει.
· Ότι δεν έχετε συνδεθεί με τα στοιχεία διαφορετικού χρήστη

Έχει λειτουργήσει ποτέ το πρόγραμμα με το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε τώρα στον υπάρχοντα Η/Υ;