Σε κάθε λογισμικό παρουσιάζονται περιστασιακά προβλήματα. Ιδιαίτερα σε μια εφαρμογή που σχετίζεται με πολλές τηλεφωνικές συσκευές και ρυθμίσεις παραμέτρων, υπάρχουν πολλές πιθανότητες μερικοί χρήστες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την πιθανότητα παρουσίασης προβλημάτων στο Vodafone Mobile Connect Lite αλλά λόγω της ευρείας ποικιλίας εκδόσεων των Windows, των λογισμικών συσκευών και των οδηγών, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε απόλυτη επιτυχία.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, υπάρχουν ορισμένοι απλοί έλεγχοι που μπορείτε να κάνετε.

Πρώτα βήματα