Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του Vodafone Mobile Connect Lite, παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την ενότητα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων