Installationsprogrammets produktinstallation

Dette afsnit vil skitsere de trin, der er involveret i installationen af softwaren.

 

Krævede administrationsrettigheder til softwareinstallationsprogrammet

Installationen af softwaren kræver administrationsrettigheder. Når softwaren er installeret, kan den anvendes af alle, uanset om de har administrationsrettigheder.

 

Luk andre programmer

Før der installeres software, er det altid en god idé at lukke alle andre programmer og sikre, at der er taget backup af alle kritiske data, og at denne er gemt på et sikkert og genopretteligt sted. Det er meget vigtigt, at eventuel software, som kan være tilsluttet enheden, er lukket ned under installationsprocessen.

 

Start kørsel af softwareinstallationsprogrammet

Softwareinstallationsprogrammet kan startes ved at dobbeltklikke på filen eller markere filen og trykke på Enter fra Windows Stifinder. Dette vil starte installationsprocessen, som vil guide brugeren gennem opsætningsprocessen for den pågældende enhed som nærmere beskrevet i følgende trin:

 

Valg af sprog

Installationssproget vil blive valgt automatisk ud fra den nuværende computers landestandard. Hvis sproget under denne specifikke landestandard ikke understøttes, vil installationen som standard ske på engelsk.

 

Valg af netværksoperatør og kontrol af dashboard

Du skal vælge netværksoperatør fra rullelisten. Skærmen viser også dashboard-advarsel, hvis et kompatibelt dashboard bliver fundet.

 

Accept af SBLA

Brugeren vil blive præsenteret for en slutbrugerlicensaftale (SBLA). Den SBLA, som du præsenteres for, afhænger af din computers aktuelle landestandardindstillinger, og om der findes en bestemt SBLA for operatøren.

 

For at fortsætte installationen skal du acceptere vilkårene, ellers vil installationen blive afsluttet.

 

Installationsplacering

Du får nu valget mellem at acceptere en standardplacering for produktinstallationen eller vælge en alternativ placering, hvor programmet vil blive installeret.

Det anbefales at anvende standardplaceringen for installationen, medmindre der er en bestemt grund til, at det ikke vil være en passende placering.

 

Afslutning af installationen

Installationsprocessen vil fortsætte, og der vil blive vist en række skærmbilleder. Der vises en statuslinje, men de viste tider er vejledende og ikke nødvendigvis nøjagtige.

Vellykket installation angives med installation gennemført.

 

Plug and Play-version

I denne version er softwaren Vodafone Mobile Connect Lite programmeret ind i enheden ved fremstillingen.

 

I modsætning til softwareinstallationsprocessen køres programmet fra enhedens disk. Men før programmet kan køre, skal der installeres passende systemkomponenter til enheden på systemet, f.eks. drivere til enheden dette finder sted første gang, enheden anvendes på en bestemt pc. Resten af processen i forbindelse med førstegangsbrug ligner delvist softwareinstallationsprocessen, men springer over de trin, der har med installation at gøre, og er meget hurtigere.

 

Tilslutning af enheden til pcen

For at starte Vodafone Mobile Connect Lite fra en enhed sættes enheden i et passende USB-stik. Hvis det er første gang, enheden anvendes, sker følgende. Ellers vil der ske en normal opstart.

 

Administrationsrettigheder til førstegangsbrug

Den første installation kræver, at brugeren har administrationsrettigheder. Når førstegangskonfigurationen er gennemført, kan softwaren anvendes af alle, uanset om de har administrationsrettigheder.

 

Valg af sprog

Installationssproget vil blive valgt automatisk ud fra den nuværende computers landestandard. Hvis sproget under denne specifikke landestandard ikke understøttes, vil installationen som standard ske på engelsk.

 

Valg af netværksoperatør og kontrol af dashboard

Du skal vælge netværksoperatør fra rullelisten. Skærmen viser også dashboard-advarsel, hvis et kompatibelt dashboard bliver fundet.

 

Accept af SBLA

Brugeren vil blive præsenteret for en slutbrugerlicensaftale (SBLA). Den SBLA, som du præsenteres for, afhænger af din computers aktuelle landestandardindstillinger, og om der findes en bestemt SBLA for operatøren.

 

For at fortsætte med at køre softwaren skal du acceptere vilkårene, ellers vil installationen blive afsluttet.

 

Installation af kørselstidskomponent

Når SBLAen er accepteret, installeres de kørselstidskomponenter, der er nødvendige for at understøtte enheden, på pcen kun de komponenter, der er nødvendige for at systemet kan køre, placeres på den lokale pc. Programmet installeres ikke.

 

Afslutning af installation

Når installationen er gennemført, kører Vodafone Mobile Connect Lite automatisk og forbundet til modemmet.

 

Opsætning af softwareinstallation