Denne visning omfatter forbruget af data både i mængde (MB) og tid (timer) for den aktuelle og den foregående måned.

 

Dataene er skalerede på grundlag af Forbrugsindstilinger.

 

Bemærk, at det viste forbrug ikke omfatter eventuelt forbrug uafhængigt af den aktuelle pc via mobiltelefonen eller enheden. F.eks. vises ikke dataforbindelser oprettet via mobiltelefonen til dennes egne programmer eller brug på en anden pc. Derfor afspejler visningen ikke nødvendigvis det nøjagtige samlede forbrug på brugerens konto eller stemmer overens med dennes regning.

 

Forbrug