Der vises forbrugsrapporter i visningen Forbrug. Denne valgmulighed giver brugeren mulighed for at sætte grænser både for tid (timer) og datamængder (MB). Disse værdier bruges til at skalere forbrugsvisningen. Hvis brugeren overskrider grænserne, vil skalaerne automatisk blive omskaleret.

 

Du kan også indstille forbrugsadvarsler. Du kan vælge at blive advaret, før du når anvendelsesbegrænsningen (advarslen vises, når 95 % af forbruget er nået), og når grænsen er nået eller overskredet.

 

Hvis du vælger at blive advaret, når forbruget er overskredet, bliver advarslen vist, hver gang en dataforbindelse åbnes, for hvilken begrænsningerne er overskredet. For at stoppe advarslen skal du fravælge denne funktion eller øge den relevante anvendelsesgrænse.

 

 

Forbrug