Med denne menu kan du ændre PIN-koden på mobiltelefonen. Du kan ændre enten PIN1- eller PIN2-værdien. Den aktuelle PIN-kode skal først indtastes, derefter indtastes den nye PIN-kode to gange

Ændr PIN-kode