Dette afsnit indeholder en nærmere beskrivelse af hver af de menuelementer, som produktet indeholder.

 

Den brugergrænsefladeklient, som du præsenteres for, har følgende hovedkomponenter:

En titellinje Vodafone Mobile Connect Lite, som er navnet på programmet.
En menulinje, som viser de valgmuligheder, som brugeren kan anvende til at styre og administrere opkoblingsmulighederne
En margentekst, der giver mulighed for at kontrollere, hvad der skal vises til højre for margenteksten
Det aktuelle skærmbillede, som giver kontekstfølsomme oplysninger og styring.

 

Menulinjen vises altid og giver dig følgende valg, som hver især beskrives nærmere nedenfor:

Filer
o Vodafone SMS
o Afslut
Vis
o Hovedskærm
o Forbrug
Indstillinger
o Sprog
o Start
o APN-indstillinger
o Forbrugsindstillinger
o Administrer forbindelser
o Administrer enheder
o Statistikindsamling
o Netværkspræferencer
o Autentifikationsindstillinger
Funktioner
o Vælg net
o Ændr PIN-kode
o Anmod om PIN-kode
Hjælp
o Diagnostik
o Indhold i Hjælp
o Om

Elementer i Vodafone Mobile Connect Lites klientmenu