Nogle mobiltelefoner skal have nummeret på dit netværks servicecenter. Du kan indstille dette i Indstillinger | Servicecenter. Hvis dit netværk ikke er tilgængeligt i rullemenuen, kan du indtaste et brugerdefineret telefonnummer.

Indstil nummer på Servicecenter