Vælg Ny i hurtigbjælken eller menuen for at oprette en ny sms.

 

Der vises et vindue med redigeringsbokse, hvor destinationsnummeret kan indtastes, og sms’en kan skrives. Du kan vælge en eller flere poster i telefonbogen at klikke på knappen ‘Til’. Hvis du skriver telefonnummeret manuelt, kan du vælge knappen ‘Tilføj til kontakter’ og tilføje posten i telefonbogen.

 

Vinduet viser antallet af meddelelser og tegn, mens du skriver.

 

Du kan også skrive nye sms’er i en eksisterende sms ved at vælge funktionerne ‘Svar’, ‘Svar med oprindelig’ eller ‘Videresend’. Den viste dialog har præcis samme adfærd som dialogen om ny sms.

 

 

Skriv og send en sms