Тази опция предоставя възможност да определите APN (точката за достъп), който ще се използва за връзката.

Има три начина, описани по-долу

1. Приложението ще се опита да направи автоматична връзка използвайки текущия APN, което предполага, че устройството коректно намира собствената мрежа.
2. От списъка с оператори можете да изберете към коя мрежа да се свържете.
3. Можете ръчно да задавате или променяте APN настройки, които се изискват.

След като изберете една от трите възможности, трябва да я потвърдите, за да се осъществи връзка.

APN Настройки