Тази опция дава информация за устройствата, свързани към компютъра.

В повечето случаи вие имате само едно свързано устройство, но ако са били свързвани и други, то трябва да изберете и маркирате само едно от тях като основно.

Опцията Избор на устройство съдържа: име на устройството, опция за задаване на основно устройство и състояние на статуса.

Опцията Име на устройство показва името на мобилното устройство, което е свързано към компютъра

Опцията По подразбиране ви позволява да изберете конкретно устройство, като основно.

Опцията Статус може да показва следното:

· Активен – Мобилното устройство се използва с Vodafone Mobile Connect Lite
· Неактивен – Мобилното устройство не се използва с друго приложение
· В употреба – Мобилното устройство се използва от друга програма
· Без Отговор – Мобилното устройство е свързано, но не отговаря на команди

Избор на устройство