Описва се използването на опцията за изпращане на текстови съобщения от програмата Vodafone Mobile Connect Lite.

Използване на SMS